Det er 3 alternativer for leie av PowerKube:

 • PowerKube Go
 • Powerstation
 • Powerstation XL

 


 

 

PowerKube Go

PowerKube innholder:

 • PowerKube
 • Programvare for måling/ logging av resultater
 • 10” Touch skjerm
 • Oppbevaringsbag
 • Stativ til skjerm

PRIS

Prisen er 1.000,- pr.mnd basert på en 3 års leieavtale. Etter 3 år går prisen ned til 333,-  pr.mnd

FREMGANGSMÅTE

Last ned leieavtale - fyll ut gulmerkede felt og signer avtalen


Send bestilling til bestilling@palerik.com med vedlagt signert leieavtale


 

Powerstation

PowerStation innholder:

 • PowerKube
 • Programvare for måling/ logging av resultater
 • PowerStation veggmontering (Høyde 80cm)
 • 10” Touch skjerm
 • Beskyttelse for 10'' skjerm
 • Oppbevaringsbag

PRIS

Prisen er 1.200,- pr.mnd basert på en 3 års leieavtale. Etter 3 år går prisen ned til 500,-  pr.mnd

FREMGANGSMÅTE

Last ned leieavtale - fyll ut gulmerkede felt og signer avtalen


Send bestilling til bestilling@palerik.com med vedlagt signert leieavtale


 

Powerstation XL

PowerStation XL innholder:

 • PowerKube
 • Programvare for måling/ logging av resultater
 • PowerStation veggmontering (Høyde 120cm)
 • 10” Touch skjerm
 • Beskyttelse for 10'' skjerm
 • Oppbevaringsbag

PRIS

Prisen er 1.300,- pr.mnd basert på en 3 års leieavtale. Etter 3 år går prisen ned til 542,-  pr.mnd

FREMGANGSMÅTE

Last ned leieavtale - fyll ut gulmerkede felt og signer avtalen


Send bestilling til bestilling@palerik.com med vedlagt signert leieavtale