Jeg har trent kampsport siden Januar 1976 - for det meste karate, litt Ju-jitsu og litt BJJ.

I 2013 hadde Trondheim Karateklubb sin første samling med Paolo Bolaffio med stilarten Makotokai. I denne stilarten er effektivitet og funksjonalitet en meget viktig faktor. Her tester vi alt vi gjør og de fleste fikk seg en overaskelse mht hva de trodde var sterke teknikker.

På omtrent samme tid fikk vi kontakt med Kevin Franklin som har utviklet PowerKube, men det er først nå at den blir tilgjengelig for det norske markedet.

PowerKube lyver ikke - her kan en teste ut alle teknikker og du vil få en umiddelbar respons fra en PC skjerm om styrken i teknikken.

Trondheim Karateklubb har fått den første PowerCube levert i mai 2018. 

Kampsport Norge - Pål Erik Hansen

Adresse: Kalvskinnsgata 6, 7012 Trondheim

Org.nr: 918 634 770

Kontonr: 9801 57 34280