Fantastisk bakspark av Robert Skagseth 4.dan

Se dette fantastiske baksparket til Robert Skagseth under Forbundstinget i 2018:

Bakspark

Beskrivelse av PowerKube

PowerKube er et produkt som er utviklet av den engelske ingeniøren Kevin Franklin. Med tilhørende programvare er dette et enestående produkt for måling av kraft. Hvert medlem kan få sin egen profil hvor de kan se sin egen utvikling på alle typer teknikker.

For å få inn medlemsprofilene på en enkel måte, er det funksjonalitet for import av brukerdata (.csv-fil). Teknikkene som følger med installasjonen kan endres eller utvides med flere med administrasjonsbrukeren. Det er også mulig å katagorisere med f.eks konkurranseutøvere, barn mm. Den er nå tilgjengelig for norske klubber. Nå kan klubbene enten inngå en leieavtale hvor de betaler et beløp pr. mnd eller kjøp. 

Her er hva de selv skriver om produktet på sine nettsider:

 1. Import a user’s details from your CSV files.
 2. Totally customisable to the user’s techniques irrespective of style.
 3. Enter all techniques into a selectable data base.
 4. Human Force measurements in Franklins (f) and Speed Power in foot-pounds per second (ft/lb-sec) and Compressive Energy in calories times 10 (calX10).
 5. Techniques have a web-link facility to offer training examples via YouTube.
 6. Instant read out of impact strength alongside maximum and average for a selected repetition.
 7. PC based audio and visual triggers for reaction time training.
 8. Selectable delay time between techniques.
 9. All data is automatically logged.
 10. Logged data can then be exported to a CSV file.

Les mer om PowerKube på StrikeCoach sine sider

Her er hva Kevin Franklin selv sier:

"PowerKube is designed to be really simple to initially set up and use. Simply load the software plug to the unit in and start measuring straight away."

Kevin Franklin,
Strike Research Founder

Her er et par uttalelser fra noen som har vært i bransjen en stund:
"Probably the most exciting sport science product I have seen in 30 years of being in the industry."

Paul Clifton,
Publisher of Combat, Fighters, Traditional Karate, Taekwondo & Korean Martial Arts
______________________________________________________________________________

"PowerKube is without doubt the best training aid I have seen in 25 years and perfect for motivating kids, I have no doubt when everyone gets to know about StrikeMate training and revenue generation, every club will want one."

Todd Wurr,
6th degree Master Taekwondo instructor with the TAGB


LEVERINGSTID

En må påregne 4-6 ukers leveringstid fra bestillingstidspunkt


 

 • Tradisjonell sekk

  * Uendret siden 1895
  * Form bestemt av
  konvensjoner og tradisjoner
  * Vekt gjerne 45 kg
  * Oppheng - bolt i tak med
  kjetting
  * Ingen mulighet for måling av
  kraft

 • PowerKube

  * Oppfunnet i 2015
  * Form utviklet i et
  vitenskapelig laboratorium
  * Vekt ca. 3.6 kg
  * Portabel, veggmontering
  eller håndholdt
  * Umiddelbart resultat på
  PC som samtidig blir
  logget for senere analyse